วุฒิสภาอนุมัติให้มหาวิทยาลัยของรัฐฟรี

วุฒิสภาอนุมัติให้มหาวิทยาลัยของรัฐฟรี

วุฒิสภาฟิลิปปินส์มีมติเป็นเอกฉันท์ผ่านพระราชบัญญัติการศึกษาระดับอุดมศึกษาราคาไม่แพงสำหรับทุกคน ซึ่งจะให้ค่าเล่าเรียนฟรีแก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยของรัฐทุกแห่ง เขียนโดย Alyssa Walker for Masterstudies.com _คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษาจะจัดการเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจำนวน 298 ล้านเหรียญสหรัฐ และจะให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่นักเรียนในโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนอาชีวศึกษา

เพื่อให้นักเรียนได้รับเงินอุดหนุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน พระราชบัญญัติระบุว่านักเรียนชาวฟิลิปปินส์

ที่ลงทะเบียนเรียนอยู่ในปัจจุบัน หรือผู้ที่จะลงทะเบียนในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยของรัฐ จะต้องศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตร หรือปริญญาเทียบเท่าใดๆ นักเรียนที่สามารถจ่ายค่าเล่าเรียนได้โดยไม่ได้รับเงินอุดหนุน จะได้รับการสนับสนุนให้ “เลือกไม่รับ” เงินอุดหนุน หรือบริจาคให้กับวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย

การแก้ไขความช่วยเหลือทางการเงิน

ราล์ฟ เรคโต ประธานวุฒิสภากล่าวว่าการแก้ไขเพิ่มเติมถูกเพิ่มเข้าไปในร่างกฎหมายก่อนจะได้รับการอนุมัติ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับโครงการความช่วยเหลือทางการเงิน

ก่อนหน้านี้ CHED ได้เตือนว่าสถาบันเอกชนหลายแห่ง “อาจไม่รอด” นโยบายเงินอุดหนุนค่าเล่าเรียน

ในเดือนมกราคม Patricia Licuanan ประธาน CHED กล่าวว่าการให้ค่าเล่าเรียนฟรีไม่จำเป็นต้องเป็นประโยชน์กับคนยากจนเสมอไป เนื่องจาก “การลงทะเบียนกลุ่มที่ยากจนที่สุดในการศึกษาระดับอุดมศึกษามีเพียง 8%”

ผู้เชี่ยวชาญบางคนเห็นพ้องกันว่าในการกำจัดเฉพาะค่าเล่าเรียนนั้น พระราชบัญญัติการศึกษาระดับอุดมศึกษาฟรีสำหรับทั้งหมด (Free Higher Education for All Act) ล้มเหลวในการจัดการค่าครองชีพและเงินช่วยเหลือด้านการศึกษาอื่นๆ ที่ประกอบเป็นค่าธรรมเนียมวิทยาลัยจำนวนมาก

ระบบการเงินบางส่วนนี้ “มีปัญหาเพราะมีเพียงครัวเรือนที่ร่ำรวยกว่าเท่านั้นที่มีทรัพยากร

สำหรับการเงินส่วนที่เหลือ” ตามรายงานตำแหน่งที่ตีพิมพ์เมื่อเดือนที่แล้วโดยสถาบันเพื่อการศึกษาเพื่อการพัฒนาแห่งฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นคลังสมองของรัฐ

กระดาษระบุว่าการให้ค่าเล่าเรียนฟรีจะ “เอียงการลงทะเบียนเพื่อสนับสนุน [นักเรียนจากครัวเรือนที่ร่ำรวยกว่า] เนื่องจากต้นทุนการศึกษาที่ถูกกว่าเทียมกับเงินอุดหนุน” ในขณะเดียวกันนักเรียนจากครัวเรือนที่ยากจนจะยังคงถูกทิ้งไว้ข้างหลัง

สถาบันเพื่อการศึกษาเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศฟิลิปปินส์กล่าวว่าสมาชิกสภานิติบัญญัติควรมุ่งเน้นไปที่การดำเนินการตามระบบความช่วยเหลือทางการเงินสำหรับนักเรียนแบบครบวงจรสำหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นกฎหมายที่จะขยายเงินช่วยเหลือ โอกาสในการมอบทุนการศึกษา และเงินให้กู้ยืมแก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนที่ยากจนแต่มีความสามารถ เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในการศึกษาระดับอุดมศึกษาเต็มจำนวน

credit : รีวิวเครื่องใช้ไฟฟ้า | รีวิวอาหารญี่ปุ่น| รีวิวที่เที่ยว | ดาราเอวี